dimecres, 30 de gener de 2019

Any electoral 2019. Folketinget (el parlament danés)


2019, eleccions generals al parlament danès!


 El Folketing (situat al palau Christiansborg, a Copenhague)

Segons la Constitució danesa, hi ha d'haver eleccions al Folketing, com a mínim, cada quatre anys. El primer ministre pot, però, convocar eleccions en qualsevol moment abans que transcorrin els quatre anys. Quan es fan eleccions, els membres del Folketing conserven els seus mandats fins que es celebren aquestes, fins i tot, si no se presenten com a candidats a les noves eleccions.

Les últimes eleccions generals, al Folketing ca.wikipedia.org/wiki/Parlament_de_Dinamarca, es van celebrar el dijous 18 de juny de 2015. Les properes eleccions parlamentàries, per tant, s'han de celebrar a més tard, el 17 de juny del 2019; el primer ministre pot, com s'ha dit, en qualsevol moment, convocar eleccions avançades. 

Les normes sobre la gestió de les eleccions es recullen a l'article 32 de la Llei fonamental, però la Constitució no estableix normes per al període de temps transcorregut entre la convocatòria d'eleccions i el dia d'aquestes.

Seients buits al parlament danés (Folketinget)

La majoria dels aspectes d'una elecció parlamentària es regulen a la Llei d'Eleccions Folketing; tampoc aquesta llei, conté normes directes sobre el temps que ha de transcórrer entre l'alta i la celebració d'eleccions parlamentàries. Per raons purament pràctiques, per tant, normalment hi haurà almenys 20-21 dies entre la convocatòria i la celebració d'eleccions parlamentàries. Per exemple, ja és possible votar per carta 21 dies abans que es realitzi una elecció parlamentària (encara que per naturalesa no abans que s'imprimeixin les paperetes). 

A més tard, 15 dies abans de les eleccions, els nous partits han de notificar al Ministre d'Afers Econòmics i Interior que desitgen presentar-se a les eleccions. A més a més 18 dies abans de la celebració de les eleccions, els votants que per malaltia o falta d'oportunitat, no poden traslladar-se a la central de votació el dia de les eleccions, busquen el municipi per votar que els quedi més a prop. No més tard d'onze dies abans de la celebració de les eleccions, els candidats han de notificar a les autoritats que volen participar en les eleccions. I, finalment, i a més tardar, deu dies abans de la celebració de les eleccions, el ministre d'Afers Econòmics i Afers d'Interior del país ha d'anunciar la data i l'hora de la celebració de les eleccions.


La sala del parlament danès


Democràcia


Dinamarca no sempre ha estat una democràcia. La democràcia a Dinamarca es va introduir amb la primera Llei constitucional del país el 1849, i així s'ha desenvolupat durant els últims 160 anys sota la influència d'esdeveniments i conceptes i idees polítiques ocorreguts a casa (Dinamarca) i fora. La democràcia danesa té molt en comú amb les democràcies d'altres països, però també té característiques pròpies.

befolkning (població)


Història dels partits polítics danesos


Els partits polítics van sorgir després de la introducció de la democràcia el 1849. No hi havien partits polítics quan Dinamarca va obtenir el seu primer parlament democràtic, aquell mateix any. Els membres només van ser elegits per les seves qualitats personals i les seus punts de vista (quins temps aquells!). La Constitució encara, es pot llegir, que els membres del Parlament només estan obligats per la seva convicció.

Els partits, no s'esmenten en la constitució, i era important que, els pares de la constitució, insistissin que els membres no haurien de complir amb els mandats del seu mandat electoral (no era obligatori). 

L'existència de partits polítics va ser gradualment acceptada, i quan el Folketing es va traslladar a Fredericiagade, després de cremar-se el palau de Christiansborg (on estava la primera i actual sede del parlament danés), hi va haver l'acceptació i espai per al desplegament del socialisme polític privat. Els partits van tornar al palau Christiansborg, desprès de la seva reforma, el 1918, on també hi havia espai disponible per a ells visitcopenhagen.com/copenhagen/christiansborg-palace-gdk420896


Sobre el Parlament


Els membres del folketing desprès d'una sessió parlamentaria

El Parlament danès s'anomena Folketing. És l'assemblea legislativa a Dinamarca, que significa que aprova les Actes i Lleis que s'apliquen a Dinamarca. El Folketing també s'encarrega d'adoptar els pressupostos de l'estat, aprovar els comptes de l'estat, exercir el control del govern i participar en la cooperació internacional.

Composició del Parlament


Membres del parlament danés en plena intervenció parlamentaria

El Parlament danès (el Folketing) està format per 179 diputats pertanyents a 12 partits diferents. Hi ha 23 comitès permanents en què els parlamentaris discuteixen les decisions que s'han de prendre a la Cambra.

Representants de Dinamarca


El Parlament danès es compon per membres, elegits pel públic en les eleccions generals que s'han de celebrar, almenys, cada quatre anys.

Els polítics elegits al Parlament són representatius de tota la població danesa en termes de geografia, ocupació i edat. La composició del Parlament ha canviat considerablement al llarg dels anys. Hi ha més d'un parlamentari i diputats joves. Molts diputats tenen un perfil acadèmic mentre que altres són agricultors, artesans, mestres d'escola o treballadors per compte propi.

Vinculats per conviccions


La sala del parlament danés. Foto: Anders Hviid

Segons la Llei Constitucional, els diputats, només, estan vinculats per les seves conviccions i no per les adreces dels seus electors. En principi, els diputats són independents i no estan obligats a dir el que diuen els seus partits o els seus electors. Normalment, però, els diputats, respecten la línia del partit. Encara que, amb diferència, la majoria dels diputats estan organitzats en grups de partits, aquest no és un requisit. Els diputats que no són membres d'un grup es diuen independents.

Christiansborg com a lloc de treball


El Palau de Christiansborg és el centre de la democràcia danesa, i els diputats (parlamentaris) utilitzen la majoria de les sales de l'edifici com a oficines i sales de reunions.

Però Christiansborg no és només un lloc de treball per a polítics i empleats parlamentaris. Les sales reals de recepció, que es troben al primer pis de l'ala nord, estan a disposició de la família reial, i, és on la reina realitza moltes de les seves tasques oficials. L'oficina del Primer Ministre se situa per sobre de les sales reals de recepció, i la Cort Suprema, el tribunal més alt de Dinamarca, al costat d'ells.

Sala destinada a esdeveniments reals

Per tant, les institucions més importants i poderoses del país estan a Christiansborg.

Christiansborg és un lloc de treball viu per a diputats, empleats administratius i periodistes. En un dia normal, unes 1.200 persones vénen a Christiansborg per treballar o visitar. A més dels "residents permanents" del palau, Christianborg rep un gran nombre de visitants cada dia: funcionaris dels diferents ministeris, grups de pressió, turistes, escolars, congressistes i molts altres.

Les tasques de la Presidència del Folketing


La paraula Presidium deriva del llatí, i significa: "seure al davant".
El Presidium és l'autoritat suprema del Parlament danès. Comprèn un president i fins a quatre vicepresidents, que són elegits pel Parlament a principis de l'any parlamentari o després d'una elecció general.

Gabinet presidencial reunit, al parlament danés

La tasca principal del Presidium, és assegurar-se que al Parlament danès s'organitza i es duu a terme, les seves obligacions, de manera satisfactòria. Això, inclou, assegurar que es compleixin les normes parlamentàries, tant pel que fa al treball polític en les comissions com a la Cambra i el treball administratiu del Parlament. 

Així, el Presidium té la responsabilitat general dels 179 diputats i els 440 empleats de l'Administració del Parlament danès. Les àrees de responsabilitat de la presidència i les normes per al treball del Parlament estan establertes en les ordres permanents del Parlament danès.

Els diputats del Presidium també actuen com a representants del Parlament danès quan el President rep la Família Real a l'obertura del Parlament a l'octubre, quan Dinamarca rep caps d'estat estrangers i quan la presidència viatja a l'estranger a altres parlaments per intercanviar experiències.

L'Administració del Parlament danés


Empleats de la administració del parlament danés (Folketinget)
El parlament danès dóna feina a aproximadament a 440 persones, la tasca de les quals és assegurar unes condicions de treball òptimes per als diputats, oferint assistència i servei. Per exemple, els empleats de l'Administració s'asseguren que les oficines estiguin netes, que els sistemes de IT funcionin eficaçment, que es disposi de minuts detallats dels debats parlamentaris i que els visitants dels diputats prenguin visites guiades pel Palau Christiansborg.

Diverses categories de personal, que van des de secretaris, conductors, advocats, directius i inspectors fins a funcionaris del Parlament, netejadors, comerciants i bibliotecaris, s'empren per a fer funcionar l'Administració del Parlament danès.


Organització i empleats


L'Administració del Parlament danès està presidida per un consell d'administració integrat pel secretari general actual, en Carsten U. Larsen i dos subdirectors generals, cadascun amb àrees específiques de responsabilitat. L'equip directiu, que es refereix al consell d'administració, consta de 17 directius, amb diferents àrees de responsabilitat.

La premsa a dins del parlament


Christiansborg és el lloc de treball habitual d'uns 180 periodistes que informen sobre notícies polítiques als mitjans de comunicació danesos.

La premsa com a regulador i vigilant de la política danesa
Aquests periodistes, així com fotògrafs i tècnics, treballen diàriament a Christiansborg. Informen sobre les notícies polítiques en mitjans electrònics o impresos tots els dies i, per tant, actuen com a guardià del públic, testimonien que els diputats al Parlament responen a les seves responsabilitats i promeses.

Dependència mútua de diputats i els membres de la premsa


El Parlament danès posa oficines i altres instal·lacions a disposició de les juntes editorials dels mitjans de comunicació. Els diputats i els membres de la premsa funcionen així, uns al costat dels altres, cosa que permet un contacte fàcil, cosa que ambdues parts exploten, per bé o per a mal. Tots els dies, els periodistes recorren els passadissos de Christiansborg o esperen pacientment fora de les sales de comitès amb l'esperança d'obtenir un comentari d'un parlamentari en particular. Sempre estan a la recerca d'una bona història, i els mitjans de comunicació competeixen constantment per ser els primers a informar dels últims avenços polítics.

Alguns diputats poden trobar una càrrega molt gran de tenir la premsa seguint tots els seus moviments, però alhora estan interessats a obtenir cobertura mediàtica. La cobertura és necessària perquè els diputats puguin transmetre les seves idees i punts de vista al públic. Per tant, solen contactar voluntàriament amb els membres de la premsa.

Christiansborg


Cap comentari:

Publica un comentari